Projektai

Projekto pavadinimas: “Integracinio vaizdo paskaitų įskiepio į Moodle aplinką sukūrimas bei vaizdo paskaitų naudojimo e.mokymo procese metodikos parengimas"
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-254
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014.10.01 – 2015.03.31
Finansavimas: Europos regioinės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Projekto vykdytojas: VšĮ “Žinių perdavimo institutas”

 

Projekto pavadinimas: „Lietuvos įmonių verslumo skatinimas“ 
Projekto kodas: S-VP2-2.2-ŪM-02-K-01-028
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014.01.02 – 2015.06.30
Finansavimas: projektas dalinai finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis
Koordinatorius: Kauno regioninis inovacijų centras
Partneriai:

·      VšĮ "Žinių perdavimo institutas"
·      Socialinių paslaugų servisas
·      Kauno regiono plėtros agentūra
·      VšĮ “Baltijos edukacinių technologijų institutas”
·      Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
·      Alantos technologijos ir verslo mokykla

 

Projekto pavadinimas: “Saugos darbuotojų profesinio rengimo gerinimas"
Projekto kodas: LT/06/B/F/PP-171002
Projekto vykdymo laikotarpis: 2006.10.01 – 2008.09.30
Finansavimas: ES Leonardo da Vinci programa
Koordinatorius: UAB "Apsaugos komanda"
Partneriai:

·      VšĮ "Žinių perdavimo institutas"
·      UAB "Baltnetos komunikacijos"
·      Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
·      VS Security Triebel
·      ASCOTA–IT GmbH
·      Malta qualifications council
·      Asociacija “Apsaugos verslo grupė" (AVG)